Natuurpunt Lanaken

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht :: duurzaam bosbeheer

duurzaam bosbeheer

E-mailadres Afdrukken

Hout gebruiken is dus niet fout zolang dit afkomstig is uit verantwoord of duurzaam beheerde bossen. Duurzaam bosbeheer is ecologisch verantwoord, sociaal aanvaardbaar en economisch rendabel. Het houdt dus rekening met de fauna en flora van bossen, maar onder meer ook met de bodem en de waterhuishouding.

Er moet een bepaalde voorraadpeil van het bos bewaard blijven. Dit kan men doen door er op lange termijn voor te zorgen dat de hoeveelheid hout die geoogst wordt kleiner is dan de hoeveelheid die er bijgroeit. De bosbeheerders dienen ook verantwoorde beheertechnieken toe te passen (bijv. zo weinig mogelijk bodemschade bij de houtoogst, ongewenste soorten mogen niet bestreden worden met herbicden).

Uitgebreid bosbeheerplan Lanaken

De gemeente Lanaken beschikt sinds 2010 over een uitgebreid bosbeheerplan. De totale bosoppervlakte in het projectgebied bedraagt ca. 650 ha. Het beheer van de gemeentebossen, een totale oppervlakte van ca. 494 ha, wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in overleg met de gemeentelijke milieudienst. De totale oppervlakte van de privébestanden in dit beheerplan bedraagt ca. 156 ha. Deze privé-eigenaars zijn aangesloten bij de Bosgroep Limburg, die voor hen een adviserende en coördinerende functie vervult m.b.t. beheeringrepen en gezamenlijke houtverkopen.

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om het beheer van de gemeentebossen terug te koppelen met alle belanghebbenden. In 2013 werd dan ook een lokale werkgroep opgericht, waarin Natuurpunt Lanaken is vertegenwoordigd. Deze werkgroep komt jaarlijks samen. Onder impuls van Natuurpunt Lanaken werd er een bospoelenplan opgemaakt, werd een begrazingsproject met Kempische heideschapen opgestart en werd een ISN-projectaanvraag (aanleg corridors en bosranden) ingediend. 

  

Aan de gemeentebossen werd het FSC-label toegekend. Dit kwaliteitslabel toont aan dat deze bossen op een verantwoorde wijze worden beheerd. Om de geloofwaardigheid van het FSC-label te verzekeren, is het belangrijk dat er een betrouwbare controle is. Het gevoerde bosbeheer moet aan alle FSC-principes voldoen. Ook de handelsketen wordt gecontroleerd. Elke schakel ondergaat dus een audit. Deze keten wordt de Chain of Custody (CoC) genoemd. De gemeentebossen hebben zo’n unieke CoC-Code.

Sensibisatie verantwoord bosbeheer

De laatste decennia vond er een schaalvergroting plaats in de bosbouw. Er worden steeds zwaardere machines (bijv. harvester en forwarder) ingezet waardoor schade aan boswegen onvermijdelijk is. Hoewel de bosexploitanten tegenwoordig alsmaar meer verplicht worden om de boswegen te herstellen, zorgen hun werkzaamheden toch vaak voor overlast. Dit leidt tot onbegrip bij de andere gebruikers (fietsers, wandelaars en ruiters) waardoor het hedendaagse bosbeheer aan draagkracht verliest.

De gemeente, het ANB en Natuurpunt Lanaken slaan regelmatig de handen in elkaar om een aantal misverstanden over het huidige bosbeheer uit de wereld te helpen. We organiseren voor de Lanakense bevolking tal van publieksactiviteiten zoals excursies, infoavonden en boshappenings. Je krijgt dan meer uitleg over de beheervisie, de geplande beheermaatregelen en de toegepaste bosbouwtechnieken (verjonging, groepenkap, bestrijding van exoten, QD-methode, bosrandenbeheer, ...). 

  

Ook Natuurpunt Lanaken beheert bos

In 2015 verwierf Natuurpunt Lanaken ca. 1,5 ha bos op Lanakerheide. Het betreft een homogene naaldhoutaanplant met slechts enkele loofboomsoorten (zomereik en beuk). In de zomer van 2018 werd dit bos sterk gedund. De omvorming van naald- naar loofbos zorgt voor een gevarieerde bosstructuur en een toename van de biodiversiteit. Ook de invasieve exoten, met name Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik, werden gekapt.

De herbebossing van dit perceel gebeurt in november 2018 via de QD-methode. Bij toepassing van deze methode plant men niet het hele perceel aan, maar eerder verspreid in kleine groepen of kloempen. Deze bestaan uit 15 tot 30 jonge bomen en/of struiken die voldoende dicht tegen elkaar kunnen opgroeien. Via een gericht beheer groeit later uit elke kloemp één toekomstboom. In vergelijking met een klassieke herbebossing zal de QD-methode slechts beperkt ingrijpen. Alle kloempen samen opgeteld, kom je aan 15% van de oppervlakte die behandeld wordt. De andere 85 % laten we bewust met rust. Goed voor de biodiversiteit en minder werk.

Tijdens de Dag van de Natuur op zondag 25 november 2018 leef je je helemaal uit in de bossen op Lanakerheide. We gaan dan streekeigen bomen en struiken aanplanten. Het beheerteam zorgt voor het nodige materiaal. Je voorziet enkel werkhandschoenen en stevig schoeisel. We komen om 13u30 samen op de parking tegenover ZOL campus Sint-Barbara (Bessemerstraat 478). We beëindigen deze leuke werkdag omstreeks 16u30. Halverwege wordt een pauze met Limburgse vlaai en een drankje voorzien.

Laatst aangepast op maandag, 15 oktober 2018 19:22  

Kalender

Vorige maand Oktober 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31