Natuurpunt Lanaken

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht :: duurzaam bosbeheer

duurzaam bosbeheer

E-mailadres Afdrukken

Bij een duurzaam bosbeheer kijkt de beheerder niet alleen naar het heden, maar heeft hij ook aandacht voor de toekomstige generaties. De huidige generaties mogen hout oogsten in het bos, maar zodanig dat het ook voor de volgende generaties mogelijk blijft om hout te oogsten.

De bosbeheerder moet rekening houden met drie belangrijke punten. Ten eerste moet het bos behouden blijven, tenzij anders vermeld in het beheerplan. Ten tweede moet de kwaliteit van de standplaats behouden of verbeterd worden. Dit wil zeggen dat men de keuze van de gebruikte boomsoorten moet aanpassen aan de standplaats en niet omgekeerd. Ten derde moet een zeker voorraadpeil van het bos bewaard blijven. Dit kan men doen door er op lange termijn voor te zorgen dat de hoeveelheid hout die geoogst wordt kleiner is dan de hoeveelheid die er bijgroeit. 

Uitgebreid bosbeheerplan Lanaken

De gemeente Lanaken beschikt sinds 2010 over een uitgebreid bosbeheerplan. De totale bosoppervlakte in het projectgebied bedraagt ca. 650 ha. Het beheer van de gemeentebossen, een totale oppervlakte van ca. 494 ha, wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in overleg met de gemeentelijke milieudienst. De totale oppervlakte van de privébestanden in dit beheerplan bedraagt ca. 156 ha. Deze privé-eigenaars zijn aangesloten bij de Bosgroep Hoge Kempen, die voor hen een adviserende en coördinerende functie vervult m.b.t. beheeringrepen en gezamenlijke houtverkopen.

De beheermaatregelen worden jaarlijks besproken in een lokale werkgroep, waarin Natuurpunt Lanaken is vertegenwoordigd. Het beheer besteedt vooral aandacht aan duurzame houtopbrengst, een omvorming van homogene naaldhoutbossen, het herstel van droge en natte heide, het behoud van de historische eiken- en beukendreven, de aanleg van bospoelen, het beheer van bosranden (mantel-zoom) en ten slotte de toegankelijkheid van de gemeentebossen. 

  

Aan de gemeentebossen werd het FSC®-label toegekend. Dit kwaliteitslabel toont aan dat deze bossen op een verantwoorde wijze worden beheerd. Om de geloofwaardigheid van het FSC-label te verzekeren, is het belangrijk dat er een betrouwbare controle is. Enerzijds wordt nagegaan of het bosbeheer voldoet aan de FSC-principes. Maar ook de verdere handelsketen wordt gecontroleerd. Elke schakel in de handelsketen moet dus een audit ondergaan, die moet garanderen dat FSC-gelabeld hout wel degelijk afkomstig is van gecertificeerde bossen. Deze keten wordt de Chain of Custody (CoC) genoemd. De gemeentebossen hebben zo’n unieke Coc-Code.

Sensibisatie verantwoord bosbeheer

De laatste decennia vond er een schaalvergroting plaats in de bosbouw. Er worden steeds zwaardere machines (harvester, forwarder, ...) ingezet waardoor schade aan boswegen onvermijdelijk is. Hoewel de bosexploitanten tegenwoordig alsmaar meer verplicht worden om de boswegen te herstellen, zorgen hun werkzaamheden toch vaak voor overlast. Dit leidt tot onbegrip bij de andere gebruikers (fietsers, wandelaars en ruiters) waardoor het hedendaagse bosbeheer aan draagkracht verliest bij de lokale bevolking.

De gemeente, het ANB en Natuurpunt Lanaken slaan regelmatig de handen in elkaar om een aantal misverstanden over verantwoord bosbeheer uit de wereld te helpen. We organiseren voor de Lanakense bevolking tal van publieksactiviteiten zoals excursies, infoavonden en boshappenings. Je krijgt dan meer uitleg over de beheervisie, de geplande beheermaatregelen en de toegepaste bosbouwtechnieken (verjonging, groepenkap, bestrijding van exoten, QD-methode, bosrandenbeheer, ...). 

  

Ook Natuurpunt Lanaken beheert bos

In 2015 verwierf Natuurpunt Lanaken ca. 1,5 ha bos op Lanakerheide. Het betreft een homogene naaldhoutaanplant met slechts enkele loofboomsoorten. In de zomer van 2018 vinden er dunningswerken plaats. De omvorming van naald- naar loofbos zorgt voor een gevarieerde bosstructuur en een toename van de biodiversiteit. Ook de invasieve exoten, met name Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik, worden verwijderd.

De herbebossing van dit perceel gebeurt via de QD-methode. Bij toepassing van deze methode plant men niet het hele perceel als een plantage aan, maar eerder verspreid in kleine groepen of kloempen (afgeleid van het Duitse 'Klump'). De kloempen bestaan uit 15 tot 30 jonge bomen en/of struiken die voldoende dicht tegen elkaar kunnen opgroeien. Via een gericht beheer groeit later uit elke kloemp één toekomstboom. In vergelijking met een klassieke vlaksgewijze herbebossing zal de QD-methode slechts op beperkte plaatsen ingrijpen. Alle kloempen samen opgeteld, kom je slechts aan 15% van de oppervlakte die behandeld wordt. De andere 85 % laten we bewust met rust. Goed voor de biodiversiteit en minder werk.

De bedoeling is om op middellange termijn het areaal uit te breiden naar 10 ha. Vanaf dan kunnen ook open plekken gecreëerd worden. Dit is van belang voor tal van planten en insecten, die afhankelijk zijn van licht en warmte.

Laatst aangepast op vrijdag, 09 maart 2018 20:04  

Kalender

Vorige maand Augustus 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 31 1 2 3 4 5
week 32 6 7 8 9 10 11 12
week 33 13 14 15 16 17 18 19
week 34 20 21 22 23 24 25 26
week 35 27 28 29 30 31