Natuurpunt Lanaken

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht :: Life-project Pays Mosan

Life-project 'Pays Mosan'

E-mailadres Afdrukken

Door de aanleg van het Albertkanaal (1930-1939) ontstonden er op het zuidoostelijk traject, tussen Gellik en Kanne, steile en brede taluds. De kunstmatige insnijding van het Albertkanaal doorheen het Haspengouwse landschap deed een uniek ecosysteem ontstaan. De combinatie van verschillende bodems (mergel, zand, grind en leem) die door het uitgraven aan de oppervlakte kwamen en lokale gradiënten (droog-nat, zon-schaduw) zorgde uiteindelijk voor een rijke variatie aan habitats. Omwille van deze hoge natuurwaarde maken de taluds deel uit van Europees netwerk Natura 2000

Uitgevoerde beheermaatregelen (2009-2013)

Om deze uitzonderlijke habitats te beschermen, liet de Vlaamse overheid in 2003 een beheerplan opmaken. Het gaat om de taluds tussen de brug van Eigenbilzen (met Branderij) in het noorden en de brug van Kanne in het zuiden. Slechts de helft ervan was onderwerp van de studie, meer bepaald 142 ha die afgebakend zijn als speciale beschermingszone (Natura 2000).

Na de opmaak van het beheerplan bleef ook maar enige vorm van beheer op het terrein achterwege. Pas eind 2009 kwamen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en De Vlaamse Waterweg (toen nog nv De Scheepvaart) overeen om in het kader van SOLABIO (Soorten en Landschappen als dragers voor Biodiversiteit) grootschalige werken op de taluds in Eigenbilzen, Gellik en Veldwezelt uit te voeren. In 2010-2011 werden in 7 afgebakende zones achtereenvolgens de volgende werken uitgevoerd: verwijderen van struiken en bomen (ca. 75%) en maaien van braamopslag en ruigtes. In de daaropvolgende periode werden de taluds door schapen begraasd. Eind 2013 werd het begrazingsproject stopgezet.

  

De Vlaamse Waterweg paste in 2012 het maaibeheer van de bermen aan. De bermen langs de jaagpaden worden sindsdien gefaseerd gemaaid. De eerste maaibeurt is eind mei of begin juni. Dan wordt langs alle jaagpaden een strook van 1 m breed gemaaid o.w.v. veiligheid. Vervolgens wordt een alternerende maaibeurt van 50 m maaien en 50 m 'nietsdoen', van jaagpad tot kanaal en van jaagpad tot betonnen gracht, voorzien. Deze maaibeurt wordt tussen 15 juni en 10 juli uitgevoerd. Na 15 september worden alle bermen gemaaid.           

Life-project  'Pays Mosan'

In 2014 ging het Life-project 'Pays Mosan' van start. Dit Europees project heeft het herstel van een mozaïek van bedreigde biotopen en soorten binnen het bekken van de Maas en haar zijrivieren tussen de Ardennen en Maastricht, met de kanaaltaluds als uitbreiding, als centrale doelstelling. Om dit te bereiken en de duurzame samenhang tussen de herstelde habitats te verzekeren, hebben partners uit Wallonië, Vlaanderen en Nederland ervoor gekozen om hun krachten te bundelen in dit internationaal natuurproject.

Het ANB en De Vlaamse Waterweg sloegen opnieuw de handen in elkaar en werkten samen een plan van aanpak uit. Dit proces duurde ruim 3 jaar. De eerste inrichtings- en beheerwerken werden pas in het voorjaar van 2017 uitgevoerd. Er werden toen 10 nachtweiden van ongeveer 1 ha groot aangelegd. Deze zijn gemaakt van ursusdraad en houten palen. Ze liggen verspreid bovenaan de hellingen langs het Albertkanaal zodat ze vlot bereikbaar zijn voor de schapen. De dieren grazen overdag op de taluds. ‘s Nachts en in de weekends worden ze in de nachtweiden gezet.

Ook het eerste deel van de houtige opslag op de taluds werd toen verwijderd. De aannemer begon onder de hoogspanningsleiding aan de brug van Eigenbilzen en eindigde aan de brug van Briegden. Met een rups- en bandenkraan werd de houtige opslag geknipt en geklepeld vanop het tussenbordes van de helling en vanop het jaagpad geknipt en geklepeld. Deze werken werden in augustus 2017 voltooid.

  

Sinds september 2017 loopt er opnieuw een kudde van 300 schapen rond. Deze kudde bestaat uit een mengeling van oude Belgische rassen waaronder Ardense voskop, Houtlander, Kempisch heideschaap en Entre-Sambre-et-Meuse schaap. Door overdag te grazen en ’s nachts hun keutels in de omheinde nachtweides achter te laten, zorgen de schapen voor een verarming van de bodem. De kudde trekt tussen verschillende terreinen en draagt door transport van zaden en vruchten via vacht, hoeven en mest, op die manier bij aan de verspreiding van zaden. De herders gebruiken verplaatsbare rasters (flexinetten) zodat de begrazing gestuurd kan worden. 

Op 26 februari 2018 werd de tweede fase aangevat. De houtige opslag op de taluds tussen de brug van Veldwezelt en Briegden (linkeroever) wordt geknipt en geklepeld. Dit werk zal 50 werkdagen duren maar er zal niet gekapt worden van 1 april t.e.m. 30 juni omwille van het broedseizoen. Nadat de opslag verwijderd is, kunnen ook deze terreinen begraasd worden door schapen.

Er wordt ook een gefaseerd maaibeheer voorzien zodat de verruiging van de recent herstelde en bestaande graslanden wordt tegengegaan. Zo bereiken we het gewenste landschapsbeeld, nl. een mix van habitats gaande van korte vegetaties tot ruigtes en bosrandvegetaties naar struweel en meer opgaande bomen bovenaan de taluds.

Natuurpunt is één van de partners binnen dit project. De lokale afdelingen van Riemst en Lanaken werken nauw samen met het ANB op het vlak van communicatie (excursies, beheerdagen, infoavonden) en beheer. 

  

 banner_Pays_Mosan  

Laatst aangepast op donderdag, 22 maart 2018 16:10  

Kalender

Vorige maand Augustus 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 31 1 2 3 4 5
week 32 6 7 8 9 10 11 12
week 33 13 14 15 16 17 18 19
week 34 20 21 22 23 24 25 26
week 35 27 28 29 30 31