Natuurpunt Lanaken

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht :: vlinders in de kijker

vlinders in de kijker

E-mailadres Afdrukken

Natuurpunt Lanaken engageerde zich, op vraag van de Vlinderwerkgroep van Natuurpunt en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), om jaarlijks een aantal gebieden in Lanaken te inventariseren. De voorbije jaren hebben we heel wat waarnemingen verzameld. In totaal werden 30 soorten waargenomen. Er zijn natuurlijk regionale verschillen. Groentje en Bont dikkopje komen enkel op de Neerharenheide en in de Vallei van de Ziepbeek voor. Dwergblauwtje, Bruin dikkopje en Klaverblauwtje daarentegen zijn beperkt tot de taluds van het Albertkanaal. Klein koolwitje, Icarusblauwtje, Dagpauwoog en Atalanta zijn wijd verspreid in Lanaken. We kunnen ze bijna overal tegenkomen.

Onze waarnemingen werden opgenomen in het boek ‘Dagvlinders in Vlaanderen: nieuwe kennis voor betere actie’, ook wel de vlinderatlas genoemd. Deze verspreidingsatlas is gebaseerd op waarnemingen van vrijwilligers, die meer dan 780.000 verspreidingsgegevens van vlinders hebben aangeleverd. Op basis van deze massa gegevens hebben de auteurs wetenschappelijke analyses kunnen maken over de toestand van de vlinders in Vlaanderen. Die zien er niet rooskleurig uit: 19 van de 67 inheemse dagvlindersoorten (28%) is verdwenen, terwijl 25 soorten (37%) in min of meerdere mate bedreigd zijn. Hun achteruitgang is zorgwekkend, zo blijkt uit de statistieken, kaarten en trends. Maar de kennis en ervaring om de zaken beter aan te pakken groeiden de jongste jaren gelukkig sterk.

Vlinderexcursies en -cursus (2017)

We organiseren nu al een aantal jaren verschillende excursies op en rondom de taluds van het Albertkanaal. nv De Scheepvaart en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werken samen in het kader van het Europese LIFE-project Pays Mosan aan het herstel van bloem- en insectenrijke graslanden op de taluds van het Albertkanaal. Toename van deze waardevolle graslandtypes in combinatie met een halfopen landschap met struweel- en boomopslag betekent extra leefgebied voor verscheidene bedreigde vlinders.

zo 06/08
kanaaltaluds Gellik
parking brug Gellik (Wijerdijk)
14u00 - 17u00

Sinds 2007 organiseert Natuurpunt jaarlijks in het eerste weekend van augustus een vlindertelling in de tuinen onder de noemer 'Het Grote Vlinderweekend'. Met hun grote verscheidenheid en gevarieerde ecologie zijn vlinders waardevolle indicatoren van de kwaliteit van ons leefmilieu. Ze reageren ook snel op veranderingen. Het is daarom erg nuttig om cijfers over vlinders (ook de algemene) te verzamelen. Door mee te tellen met de vlindertelling helpt iedereen om de biodiversiteit in hun buurt in kaart te brengen. Op de website staan foto's die je helpen om de verschillende soorten vlinders te herkennen. Na het opzoeken van de soort worden hiervan de aantallen genoteerd en op de webapplicatie geregistreerd. 

  

We organiseren regelmatig een cursus dagvlinders waarin we de verschillende Vlaamse vlindersoorten leren kennen, alsook hun lichaamsbouw, levenscyclus en ecologie. Bovendien worden tips gegeven hoe je een vlindervriendelijke tuin kan aanleggen. De cursus bestaat uit twee theorielessen en dito excursies. De eerstvolgende cursus vindt in de zomer van 2017 plaats.

Actieplan Klaverblauwtje

De gemeente Lanaken adopteerde in 2006, in het kader van het GALS-project (Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten), het Klaverblauwtje. Deze vlinder is in onze gemeente enkel nog te vinden op de taluds van het Albertkanaal. Op de Vlaamse Rode Lijst (Maes et al. 2011) staat de soort in de categorie 'kwetsbaar'. Een voorname oorzaak van de achteruitgang is het verlies aan geschikte graslanden t.g.v. de intensivering van de landbouw en door een onaangepast maaibeheer van bermen en taluds.

Het Klaverblauwtje vliegt meestal in twee generaties per jaar, van midden mei tot eind juni en midden juli tot eind augustus. De wijfjes zetten de eitjes af in de nog net niet geopende bloemhoofdjes van Rode klaver. De rups voedt zich aanvankelijk bijna uitsluitend met de bloemen van Rode klaver. In latere stadia voeden de rupsen zich ook met bladeren van deze plant. De rupsen overwinteren in de strooisellaag.

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) maakte voor de gemeente Lanaken een actieplan op. Dit is een op maat gemaakt plan met informatie over hoe de gemeente samen met bedrijven en natuurverenigingen het Klaverblauwtje kan behouden en beschermen. Je kan het actieplan raadplegen op de website van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA).

  

Er zijn ook nog nachtvlinders ...

We zetten ook graag de minder bekende nachtvlinders of motten in de schijnwerper. Maar liefst 96% van de 2.471 vlindersoorten die in België voorkomen zijn nachtvlinders.Toch gaat vooral de kleine minderheid van dagvlinders met de meeste aandacht lopen. Dat komt onder meer door hun levenswijze. Motten zijn niet makkelijk waar te nemen omdat de meeste soorten immers enkel 's nachts actief zijn. Bovendien kampen ze met een saai en grauw imago. Nochtans bestaan er heel wat mooie, kleurrijke motten.

De laatste jaren organiseren we in de Oude Weerd te Oud-Rekem regelmatig excursies, zodat je zelf kan ervaren dat nachtvlinders geen 'vieze beesten' zijn. Met behulp van zoete brij en een lichtbaken lokken we heel wat nachtvlinders. Op het laken kan je dan o.a. de volgende soorten aantreffen: Lindepijlstaart, Pauwoogpijlstaart, Groot avondrood, Huismoeder, Rietvink, Gewone grasuil, Gele tijger, Spaanse vlag en Teunisbloempijlstaart. Deze laatste twee genoemde vlinders zijn zelfs op Europese schaal wettelijk beschermd. 

Laatst aangepast op woensdag, 30 november 2016 16:37  

Kalender

Vorige maand Oktober 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31