Natuurpunt Lanaken

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht :: voorstelling

voorstelling

E-mailadres Afdrukken PDF

De gemeenten Lanaken en Maasmechelen vormden lange tijd één afdeling: Maasland-Zuid. Eind 2006 kwam hierin verandering en werd er een aparte afdeling opgericht, nl. Natuurpunt Lanaken. Niet veel later werd deze als volwaardige afdeling erkend op de Algemene Ledenvergadering te Mechelen. De lokale vrijwilligers willen op deze manier dichter bij de Lanakense leden staan. Dankzij deze lokale aanpak werd het ledenbestand verdubbeld (nu 160) en werd 40 ha natuurgebied verworven. 

Op zondag 12 februari 2017 werd het tienjarig bestaan enthousiast gevierd. Een 65-tal leden kregen een rondleiding op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Rekem die door Aquafin geëxploiteerd wordt. Ze konden bijkomend deelnemen aan een natuurwandeling in de Oude Weerd, een voormalige grindwinning, die dankzij doorgedreven inspanningen op korte tijd omgetoverd werd tot een waardevol natuurgebied. Na het ‘serieuze’ werk was het tijd voor de receptie en werd net zoals bij de vorige tien edities de dag afgesloten met een wafelbak …

Werking lokale afdeling

Natuurstudie is een belangrijk aandachtspunt binnen onze werking. Informatie over de toestand en verspreiding van soorten is essentieel voor een efficiënt natuurbehoud. Op basis van deze kennis kunnen beslissingen worden genomen over het beheer van onze natuurgebieden, maar kan ook het beleid de juiste keuzes maken. Onze afdeling doet vooral onderzoek naar dagvlinders, vogels, vissen, amfibieën en planten. Het is niet alleen een zaak van specialisten, maar van iedereen die in de natuur geïnteresseerd is. Wie zijn waarnemingen noteert en doorgeeft, draagt al zijn steentje bij.

Bij Natuurpunt Lanaken kan je terecht voor vorming en opleidingen over natuur, klimaat, milieu en duurzame ontwikkeling. We doen hiervoor beroep op Natuurpunt CVN. Natuurpunt CVN vormt mensen rond natuur, milieu en duurzame ontwikkeling zodat ze mee kunnen bouwen aan natuurstudie, natuurbehoud en natuurbeheer en hun persoonlijke interesses kunnen ontplooien. Ze geven daarom zowel laagdrempelige als gespecialiseerde cursussen samen. Het afgelopen decennium organiseerden we maar liefst 16 cursussen over de meest uiteenlopende items (natuur in je tuin, dagvlinders, weetjes over paddenstoelen, geologie, biodiversiteit in onze bossen, vissen, oude graangewassen, planten herkennen, ...).

  

Natuurpunt Lanaken wil tevens een forum zijn voor burgers die zich betrokken voelen bij het natuur- en milieubeleid op gemeentelijk niveau. Zo hebben we vooral via de lokale MiNa-raad inspraak in het gemeentelijk natuur- en milieubeleid. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in overleg met elkaar over het milieubeleid in de brede zin van het woord. 

Natuurpunt Lanaken heeft in de loop der jaren heel wat expertise opgebouwd in de volgende domeinen:

  • groepswandelingen en excursies op maat;
  • activiteiten op kindermaat (bvb. ezeltochtjes in Oude Weerd);
  • samenwerking in erfgoedprojecten;
  • begeleiding in educatieve projecten van scholen;
  • inventarisaties en monitoring;
  • cursussen (o.a. geologie, amfibieën, planten, paddenstoelen, vleermuizen, …);
  • advisering en opvolging gemeentelijke beleids- en beheerplannen (ruimtelijk structuurplan, actieplan KLE's, uitgebreid bosbeheerplan, landschapsbeheerplan Pietersheim, poelenplan en actualisatie GNOP).

De voorbije 10 jaren werden talrijke publieksactiviteiten georganiseerd, die de nodige persbelangstelling kregen. Zo verschenen in Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws, De Weekkrant en het gemeentelijk infoblad (Attent) onder meer de volgende artikels: ‘schermen redden amfibieën’, ‘paddenoverzetactie succesvol’, ‘op zoek naar kokerjuffers en steenvliegen in de Asbeek’, Natuurpunt Lanaken ontvangt milieuprijs voor boekje holle wegen', 'natuur langs en op trage wegen in de kijker', 'exoten in onze grensstreek', 'De Cup wordt opnieuw natuurgebied', 'natuurgebied Oude Weerd in Oud-Rekem open', 'Natuurpunt leert kinderen knutselen met natuurlijke materialen', 'Dag van de Natuur in Rekem', 'Natuurpunt ruimt zwerfvuil op in Lanakense natuurgebieden' en 'Oude Weerd viert vijfjarig bestaan''.

  

Vrijwilligers gezocht ...

Het afdelingsbestuur bestaat momenteel uit 7 bevlogen vrijwilligers die instaan voor de dagelijkse werking van de afdeling en het beheer van de natuurgebieden (= beheerteam). Voor het beheren van bijna 40 ha Lanakense natuur zijn heel wat helpende handen nodig. Als beheerwerken je wat zeggen, kom dan zeker eens meehelpen. Er is voor iedereen een klusje weggelegd.

Je hebt geen groene vingers, maar je wil toch actief zijn in de afdeling? Geen probleem, je kan ook andere taken uitvoeren, zoals fauna en flora inventariseren, infostanden bemannen, evenementen mee organiseren, wandelingen gidsen, website beheren, bomen en struiken verkopen, sponsors zoeken, … Voor ieder wat wils dus. Kortom, samen werken aan de natuur in Lanaken in een vriendschappelijke sfeer.

Word lid !

Eind 2016 bereikte Natuurpunt de historische kaap van 100.000 aangesloten leden. 100.000 is echter veel meer dan een symbolisch getal. Het is een getal dat zwart op wit aantoont dat meer en meer mensen natuur en natuurbescherming belangrijk vinden. Zo groeit het draagvlak en bereikt de boodschap telkens meer burgers, politici, ondernemers en andere verenigingen. Al deze leden geven Natuurpunt ook meer financiële armslag om de natuur in Vlaanderen te kunnen aankopen en beheren.

Een lidmaatschap kost 27 euro per jaar. Het geldt voor je hele gezin. 

Laatst aangepast op zondag, 12 februari 2017 18:55  

Kalender

Vorige maand Oktober 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31