Natuurpunt Lanaken

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht :: bomen- en struikenverkoop

bomen- en struikenverkoop

E-mailadres Afdrukken

Jaarlijks organiseert Natuurpunt Limburg een verkoop van streekeigen bomen en struiken. Met deze actie steun je de werking van Natuurpunt en de natuur in onze gemeente! Dankzij deze actie zijn er de afgelopen jaren heel wat tuinen in Lanaken aangeplant met streekeigen groen. 

De praktische organisatie van deze bomen- en struikenverkoop gebeurt door lokale afdelingen. Ook in 2018 zet Natuurpunt Lanaken zich hiervoor in. Op 17 november 2018 kan je tussen 10u00 en 12u00 het plantgoed afhalen aan de loods in de Oude Weerd te Oud-Rekem. Bestellen kan tot 4 november, bij voorkeur via de digitale bestelbon

De gemeente Lanaken ondersteunt deze actie door zijn inwoners gratis planten (max. 10 stuks) aan te bieden. Wist je dat je ook een premie kan aanvragen voor de aanplant van hagen, houtkanten en andere kleine landschapselementen (KLE)? De premievoorwaarden kan je hier terugvinden. De premieaanvraag kan enkel online ingediend worden (e-loket). 

Kies voor het label 'Plant van Hier'

Veel plantgoed bij de reguliere boomkwekers is afkomstig uit Zuid- of Oost-Europa. Het is opgekweekt uit zaden die aangepast zijn aan de groeiomstandigheden daarginds. Daarom is het minder geschikt om deze bij ons aan te planten. Vaak zijn er ook duidelijke verschillen in groeikracht, ziekteresistentie, tijdstip van bloei of ontluiken van de bladeren.

Onze lokale dieren zijn optimaal aangepast aan struiken en bomen die al zeer lang in onze gebieden vertoeven. Het zijn afstammelingen van bomen en struiken die zich na de laatste ijstijd spontaan in onze gebieden gevestigd hebben. Dit zijn autochtone planten, ook wel Plant van Hier genoemd. Deze zijn zeer goed aangepast aan de bodem en het klimaat in onze regio.  

Planten met het label:

 • Brem (Cytisus scoparius)
 • Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
 • Es (Fraxinus excelsior)
 • Gelderse roos (Viburnum opulus)
 • Gele kornoelje (Cornus mas)
 • Gladde iep (Ulmus minor)
 • Haagbeuk (Carpinus betulus)
 • Hazelaar (Corylus avellana)
 • Hondsroos (Rosa canina)
 • Hulst (Ilex aquifolium)
 • Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)
 • Rode kornoelje (Cornus sanguinea)
 • Sleedoorn (Prunus spinosa)
 • Spork (Rhamnus frangula)
 • Veldesdoorn (Acer campestre)
 • Vlier (Sambucus nigra)
 • Vogelkers (Prunus padus)
 • Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
 • Winterlinde (Tilia cordata)
 • Zoete kers (Prunus avium)
 • Zomereik (Quercus robur)
 • Zwarte els (Alnus glutinosa)

Oogstteams in de kijker

Door de Vlaamse overheid werd een inventaris opgemaakt van locaties met zeer waardevolle moederplanten die dienst (kunnen) doen als zaadbron voor verdere opkweek. In Lanaken werden 16 locaties aangeduid (holle wegen van Briegden, Langenberg, historisch permanente weilanden in Kompveld, ...). De voorbije jaren werden hier al honderden kilo’s zaad van o.a. winterlinde, wintereik, es, gele kornoelje, eenstijlige meidoorn en hazelaar geoogst.

Eind september 2018 was het Limburgse team druk in de weer in Gellik, Lanaken en Rekem. Ze plukten toen de zaden van eenstijlige meidoorn in de waardevolle weilanden t.h.v. het Albertkanaal te Gellik. Ook de eikels van de oude zomereik aan het sportpark Montaignehof, de zaden van de prachtige winterlindes aan de Molenbergstraat (Rekem) en de vruchten van de mispels in de gemeentebossen van Lanaken werden geoogst.

  

Deze zaden worden met de grootste zorg bij lokale telers opgekweekt. De kweker kijkt erop toe dat planten uit verschillende streken niet met elkaar gemengd worden. Nakomelingen uit de Maasvallei kunnen best daar terug aangeplant worden. Het plantmateriaal wordt vanaf de oogst t.e.m. de handel nauwgezet gecontroleerd. Oogstteams, kwekers en handelaars registreren al hun handelingen en de boomkwekerijen worden regelmatig doorgelicht door een onafhankelijke auditeur.

Laatst aangepast op zondag, 14 oktober 2018 21:16  

Kalender

Vorige maand Oktober 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31