Natuurpunt Lanaken

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht :: kesseltse kip

kesseltse kip

E-mailadres Afdrukken

De open ruimte tussen Maastricht, Lanaken en Riemst heeft een unieke geschiedenis. In de jaren ‘30 van de vorige eeuw werd bij het uitgraven van het Albertkanaal de grond ‘opgekipt’. Zo ontstond een kunstmatige verhoging in het landschap: de Kesseltse Kip. De taluds werden bebost. Het plateau werd in cultuur gebracht en rondom de weilanden werden hagen aangeplant. Zo ontstond een kleinschalig landbouwgebied. Tijdens de Duitse opmars in 1940 diende de Kesseltse Kip als uitkijkpost. Van militaire betekenis was ze niet, want de Luftwaffe vloog simpelweg over de aangelegde verdedigingslinies heen.

Landschapsherstel

De Kesseltse Kip was lange tijd een kankerplek. Er werd veelvuldig gesluikstort, de toegangswegen waren zeer slecht onderhouden en er was een zekere sociale onrust t.g.v. druggebruikers. Er moest dringend opgetreden worden. Voortrekker hierbij was een lid van Natuurpunt die in 2003 medestanders zocht bij de plaatselijke erfgoedkring Wiosello om samen met hen nv De Scheepvaart (eigenaar) en het gemeentebestuur te overhalen om deze knelpunten aan te pakken.

Na heel wat voorbereidend werk was het in 2004 zover. De meest intensieve en kostelijke actie was het opruimen van meer dan 2 ton autobanden. Aan de rand van de taluds, op het plateau, werd een wandelweg aangelegd. Landbouws konden zo niet meer tot aan de kop van de taluds komen en alzo geen landbouwafval meer storten en akkerranden omploegen. De gemeente plantte in 2005-2006 langs de nieuwe wandelweg en de bestaande veldwegen ca. 1,5 km gemengde hagen aan.

  

Landmark 'oriëntatieheuvel'

Nog gelijklopend met de rehabilitatie van de Kesseltse Kip liep het Euregionaal Interreg-project 'Landmarks' van het inmiddels ontbonden Grensschap. Dit grensoverschrijdend samenwerkingsverband van burgers en ambtenaren uit Maastricht, Lanaken en Riemst realiseerde eind mei 2008 op terrein maar liefst 14 landmarks, die vooral op de rol van het landschap in de (cultuur)historie van de grensregio focussen. 

Onze grensstreek wordt gekenmerkt door een uniek landschap dat een belangrijke rol gespeeld heeft in de loop van de geschiedenis. De meeste sporen van dit verleden zijn niet meer zichtbaar of bezoekers herkennen ze niet meer als zodanig. Daarom werden op 14 markante plaatsen (Lanaken, Maastricht, Veldwezelt, Vroenhoven, Kanne, Lafelt en Herderen), vaak langs fiets- of wandelroutes, landmarks ingericht om de band tussen het landschap en belangrijke gebeurtenissen weer tot leven te brengen.

De landmarks brengen verhalen over oorlogen, veldslagen en belegeringen, de ondergrond (geologie), het Heserwater, vuursteen en natuur, over ijstijden, Neanderthalers en de eerste landbouwers. De inleiding tot elke site gebeurt met een aantrekkelijke informatiekubus, draaiend op een grenspaal. 

  

Landmark 11 op de Kesseltse Kip is letterlijk het hoogtepunt van het project. Hier werd een terp of oriëntatieheuvel aangelegd en vertelt het verhaal over de Kesseltse Kip in relatie tot de Tweede Wereldoorlog. Dit lokaal hoogste punt is via de trage wegen in Veldwezelt en Kesselt goed bereikbaar. Na een korte, steile klim krijg je hier een panoramisch zicht van 360°. Een wandeling op de Kesseltse Kip biedt dus tegelijkertijd natuur- én erfgoedbeleving.

Waardevolle taluds

De Kesseltse Kip heeft naast zijn culturele betekenis ook een belangrijke ecologische waarde. In 2003 werd een uitgebreid beheerplan opgemaakt voor de kanaaltaluds van Eigenbilzen tot Kanne en voor een klein deel van de Kesseltse Kip (enkel de zuidoostelijke kop), die opgenomen zijn in het Europees natuurnetwerk Natura 2000.

We treffen op de taluds heel wat kalkminnende planten aan, zoals Driedistel, Geelhartje, Gewone agrimonie, Kleine pimpernel, Ruige leeuwentand en Grote tijm. Door de zuidelijke oriëntatie en de kalkrijke bodem ontwikkelde zich een vegetatie die het midden houdt tussen een Glanshaverhooiland en kalrijke zomen. Op deze plaats ligt een ondergrondse pijpleiding van Fluxys, waardoor het struweel regelmatig gekapt wordt en het waardevol graslandtype in stand gehouden wordt. Dit zorgt voor een bloemrijk grasland waar tal van vlinders (Boswitje, Koninginnenpage, Icarusblauwtje, Kleine vos, ...) kunnen foerageren.  

Laatst aangepast op woensdag, 16 november 2016 20:31  

Kalender

Vorige maand Oktober 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31