Maak kennis met de rugstreeppad

De rugstreeppad (Epidalea calamita) met op de rug zijn kenmerkende, smalle geelachtige streep is een zeldzame soort. Deze pad bewoont duin- en heidegebieden, waar hij zich vooral ophoudt op open, warme plekken met een schrale begroeiing. Ook op geaccidenteerde terreinen zoals groeves, terrils, stortplaatsen en industriegebieden voelt hij zich thuis. Op het bedrijventerrein Europark (Lanaken) en … Meer lezen over Maak kennis met de rugstreeppad